نمایش دادن همه 3 نتیجه

DEUS 2

فلزیاب دئوس 2 ایکس پی فرانسه فلزیاب دئوس 2 ایکس پی فرانسه یکی از نقطه زن های فوق پیشرفته شرکت  XP

XP ORX

فلزیاب او آر ایکس XP ORX فلزیاب او آر ایکس XP ORX شرکت ایکس پی فرانسه یکی از بهترین سیستم

XTREM HUNTER DEUS 2

لوپ Xtrem Hunter فلزیاب دئوس لوپ Xtrem Hunter یکی از کویل هایی است که مخصوص فلزیاب دئوس 2 طراحی شده